Privacyverklaring

Privacyverklaring & Cookies

Versie 1.6 – GDPR ready:
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 21 november 2018.

KMDB, gevestigd aan De Steiger 63, 1351AD te Almere, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wij zijn er van bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee jouw gebruikservaring verbeteren. Zo snap je precies hoe wij werken.

Persoonsgegevens die KMDB verwerkt

We verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt tijdens een bestelling.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van de product of dienst die je afneemt:

 1. Voor- en achternaam
 2. Geslacht
 3. Geboortedatum
 4. Adresgegevens
 5. Telefoonnummer
 6. E-mailadres
 7. IP-adres
 8. Locatiegegevens
 9. Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 10. Browser-fingerprint
 11. Bankrekeningnummer

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

Conform art. 15 AVG heeft u het recht om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, voor zover deze informatie daarin is beschreven; conform art. 16 AVG heeft u het recht om onmiddellijke correctie van door ons opgeslagen onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te eisen;
conform art. 17 AVG heeft u het recht te verzoeken om verwijdering van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens, tenzij verdere verwerking
– het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie uit te oefenen;
– een wettelijke verplichting na te komen;
– om redenen van algemeen belang, of
– voor het doen gelden, het uitoefenen of het verdedigen van rechtsvorderingen
is vereist;
conform art. 18 AVG, het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, voor zover
– u de juistheid van de gegevens ontkent;
– de verwerking onrechtmatig is, maar u weigert deze te wissen;
– we de gegevens niet langer nodig hebben, maar u heeft ze wel nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of
– tegen de verwerking bezwaar heeft gemaakt overeenkomstig art. 21 AVG;
conform Art. 20 AVG heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons verstrekt heeft, te ontvangen in een gestructureerd, actueel en machineleesbaar formaat of om de overdracht ervan aan een andere verantwoordelijke te vragen;
Het recht om overeenkomstig art. 77 AVG een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende instantie van uw gewoonlijke woon- of werkplaats of van ons hoofdkantoor.”

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die KMDB verwerkt

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kmdb-clothing.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel verwerkt KMDB persoonsgegevens

We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 1. Om jouw inschrijving en/of betaling af te handelen nadat je een product of dienst hebt afgenomen.
  – Indien u kiest voor “Afterpay”, dan voert “Afterpay” uit hoofde van zijn gerechtvaardigd belang mogelijk zelf een kredietcheck uit of geeft de voor de verwerking van betalingen verzamelde betalingsgegevens door aan een externe kredietinstelling. U kunt hiertegen op ieder moment bezwaar maken.
 2. Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienst uit te voeren die je hebt afgenomen.
 3. Om goederen en diensten te leveren die je hebt afgenomen.
 4. Om je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten die je eerder hebt afgenomen. Hiervoor kun je je altijd afmelden via een link in de mail.
 5. Om de nieuwsbrieven en mailings te verzenden waarvoor je je hebt aangemeld.
 6. Om een account voor je aan te maken nadat je jezelf hebt geregistreerd.
 7. Om op basis van je surfgedrag ons aanbod van producten en diensten op je voorkeuren af te stemmen. Dit doen we alleen met jouw toestemming.

Geautomatiseerde besluitvorming

KMDB neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (algoritmes) die nadelige gevolgen kunnen hebben voor jou.

Hoe lang KMDB persoonsgegevens bewaart

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Heb je hier vragen over, dan kun je contact opnemen met info@kmdb-clothing.com.

Delen van persoonsgegevens door KMDB met derden

We delen jouw persoonsgegevens met businesspartners en derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Ook in enkele andere gevallen verstrekken wij jouw persoonsgegevens aan derden, maar dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming hiervoor.

Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te bewaken. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Leveranciers

Wij maken gebruik van de volgende leveranciers die persoonsgegevens verwerken namens KMDB, met wie elk verwerkersovereenkomsten afgesloten zijn: Facebook, Google Suite, Hotjar, Measuremail en Mailchimp.

Google Analytics

We hebben een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google. De gegevens die we in Google Analytics verzamelen worden geanonimiseerd en versleuteld. Het zogeheten ‘delen van gegevens’ met Google staat uit. Tot slot gebruiken wij de Analytics-cookies niet in combinatie met andere diensten van Google.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door KMDB en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een andere door jou genoemde organisatie te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@kmdb-clothing.com.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

We willen je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe KMDB persoonsgegevens beveiligt

We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@kmdb-clothing.com

We hebben de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 1. Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 2. We versturen jouw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (TLS, voorheen SSL). Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.
 3. Toegang tot persoonsgegevens is beveiligd met 2-factor authentication.
 4. Toegang tot persoonsgegevens vanaf mobiele apparaten is ingeperkt en wordt actief gemonitord.
 5. Alle medewerkers van KMDB die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn getraind in het zorgvuldig omgaan met jouw gegevens.
 6. DKIM en SPF zijn internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die KMDB gebruikt

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. We gebruiken 4 soorten cookies.

Ten eerste de noodzakelijke cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Daarnaast zijn er statistiek-cookies, die geanonimiseerd gegevens verzamelen over het gebruik van onze website en ons helpen de site te optimaliseren. Adverteerders plaatsen op KMDB promotionele content of vacatures. Soms wordt in zulke content een webbeacon of pixel geplaatst die bijhoudt hoe vaak de promotionele content is bekeken. We verzekeren je dat deze pixels nooit privacy-gevoelige informatie verzamelen. Voorkeur-cookies helpen jouw voorkeursinstellingen (zoals voorkeurstaal) te onthouden. Tot slot plaatsen we marketing-cookies, die jouw surfgedrag bijhouden. Ook cookies uit embedded content afkomstig van social media sites als bijvoorbeeld YouTube, Facebook, LinkedIn en Pinterest vallen onder deze laatste categorie.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je ook afmelden voor cookies van alle websites door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat (Chrome, Internet Explorer, Edge, Firefox en Safari). Daarnaast kun je alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Als je deze cookies in je browser uitzet, kun je niet meer van alle functionaliteiten van KMDB gebruik maken en embedden content kan niet meer getoond worden. Het kan daardoor gebeuren dat de beleving van de site tegenvalt.

Volgens de wet mogen wij direct cookies op je apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we je toestemming nodig.

Uw toestemming geldt voor de volgende gebieden: www.kmdb-clothing.com

Cookieverklaring laatst bijgewerkt op 4-5-2018:

Noodzakelijk (3)

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Naam: PHPSESSID
Aanbieder: klerenmakendebaby.nl
Doel: Regelt een unieke session gedurende het bezoek van pagina’s.
Type: HTTP
Vervaldatum: Sessie

Naam: wc_cart_hash_#
Aanbieder: klerenmakendebaby.nl
Doel: Niet geclassificeerd.
Type: HTTP
Vervaldatum: Sessie

Naam: wc_fragments_#
Aanbieder: klerenmakendebaby.nl
Doel: Niet geclassificeerd
Type: HTTP
Vervaldatum: Sessie

Statistieken (3)

Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

Naam: _ga
Aanbieder: klerenmakendebaby.nl
Doel: Registreert een uniek ID om te registeren hoe een bezoeker de website gebruikt.
Type: HTTP
Vervaldatum: 2 jaar

Naam: _gat
Aanbieder: klerenmakendebaby.nl
Doel: Wordt gebruikt door Google Analytics om het aanvraaggedrag te registreren.
Type: HTTP
Vervaldatum: Sessie

Naam: _gid
Aanbieder: klerenmakendebaby.nl
Doel: Registreert een uniek ID om te registeren hoe een bezoeker de website gebruikt.
Type: HTTP
Vervaldatum: Sessie

Marketing (3)

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

Naam: collect
Aanbieder: google-analytics.com
Doel: Wordt gebruikt door Google Analytics om data van het device en browse-gedrag van de gebruiker door te sturen.
Type: Pixel
Vervaldatum: Sessie

Naam: impression.php/#
Aanbieder: facebook.com
Doel: Wordt gebruikt door Facebook om impressies te registeren met de Facebook login knop.
Type: Pixel
Vervaldatum: Sessie

Naam: r/collect
Aanbieder: doubleclick.net
Doel: Niet geclassificeerd
Type: Pixel
Vervaldatum: Sessie

Niet geclassificeerd (1)

Niet-geclassificeerde cookies zijn cookies die we nog aan het classificeren zijn, samen met de aanbieders van afzonderlijke cookies.

Naam: cookie_notice_accepted
Aanbieder: klerenmakendebaby.nl
Doel: Niet geclassificeerd
Type: HTTP
Vervaldatum: 29 dagen

Vragen en feedback

We regularly check whether we comply with this privacy policy. If you have any questions, please contact:

Priscilla Broekema

KMDB
De Steiger 63 1351 AD Almere
06-28451753 (Mon-Fri 08:00-18:00)
webshop@klerenmakendebaby.nl
https://kmdb-clothing.com/
Chamber of Commerce: 66,847,494
VAT: NL001126042B61

Hulp nodig?

De Steiger 63, 1351AD, Almere
Maandag-Vrijdag 08:00 - 18:00
036-2070095
KVK: 66847494
BTW: NL001126042B61
Cart Pixel by Daisycon